Xenical

xenical i sverigeMänniskor vill ofta förbättra sina kroppar med hjälp av olika dieter och träning men om det inte är tillräckligt och det inte finns några möjligheter att överkomma problemet utan läkemedel är Xenical ett utmärkt alternativ. Detta läkemedel tillhör de gastrointestinala lipasinhibitorerna vilka hjälper kroppen att inte absorbera dessa fetter, vilka kan leda till viktuppgång eller oförmåga att gå ner i vikt. Xenical tabletter godkändes av Food and Drug Administration 1999 som ett läkemedel för behandling av fetma, så de är relativt säkra att använda jämfört med andra läkemedel som används för viktminskning vilka inte har den godkända indikeringen. Till, att börja med tillverkades Xenical av Roche. Numera finns generisk Xenical av hög kvalitet på marknaden vilket gör det möjligt att köpa samma läkemedel till ett lägre pris.

Verkningsmekanism

generisk orlistatDen aktiva substansen i Xenical är orlistat som börjar verka så snart den når magen och tarmarnas lumen. Den deaktiverar enzymerna som ansvarar för hydrolyseringen av fetter. Som resultat kan fetterna inte omvandlas till fettsyror och monoglycerider och kan därmed inte tas upp. Deaktivering av enzymerna sker genom bindning med de aktiva serinresterna. Tack vare Xenicals egenheter så återgår alla funktioner till det normala när läkemedlet inte längre används.

Farmakologi

Enligt kliniska studier så visar både original- och generisk orlistat 120mg, vilket är den rekommenderade dosen av läkemedlet, en reducering av fettupptaget på 30 %. Orlistat börjar verka på andra eller tredje dagen av behandlingen.  Efter att behandlingen avslutats återgår fettabsorptionen till normalt inom 3-5 dagar. Avsöndringen av Xenical sker genom både avföring och njurarna dock sker endast 2 % av avsöndringen genom njurarna. Det bör nämnas att läkemedlet inte går ut i blodet utan verkar i magen.

Indikationer och kontraindikationer

Detta läkemedel har flera indikationer och var och en av dem berör viktnedgång.
Indikationerna inkluderar:

 • Behandling av fetma;
 • Viktunderhåll;
 • Förekomst av följdsjukdomar vanliga vid fetma (hypertoni, diabetes, dyslipidemi)
 • Förebyggande av sjukdomar som kan orsakas av högt kolesterol, blodtryck och blodsocker om fetman inte behandlas.

Det är dock viktigt att påpeka att Xenical behandling vanligtvis kombineras med lågkalori diet och träning om möjligt.

Även om Xenical är ett av de säkraste läkemedlen för behandling av övervikt, den är inte cancerogen och påverkar inte fertiliteten, så finns det fortfarande några kontraindikationer. Orlistat bör inte användas vid:

 • Allergi mot något ämne i medicinen;
 • Överkänslighet mot något ämne Xenical innehåller;
 • Onormalt gallflöde;
 • Kroniskt malabsorptionssyndrom;
 • Kolestas;

Detta läkemedel är främst för vuxna och rekommenderas inte för barn under 12 år.

Dos och administrering

Xenical 120mg tabletter

Vid vanlig behandling med orlistat tas 120mg tre gånger dagligen. Den ska tas inom en timme efter måltider innehållande fett eller i samband med måltiden. Om måltiden inte innehåller fett eller om måltiden hoppas över bör även dosen Xenical hoppas över. Om du följer behandlingen bör du få multivitaminer utskrivna för att försäkra dig om att det dagliga näringsbehovet tillgodoses. Vitaminer bör tas 2 timmar före eller efter dosen Xenical. Läkemedlet börjar verka 24-48 timmar efter intag. Om din behandling innefattar flera mediciner bör du rådgöra med din dietist för att bestämma rätt dos användning av alla läkemedlen för att uppnå önskad effekt.

I motsats till aptitdämpande medel kan orlistat tas under en längre tid, up till 2 år, utan att patienten blir beroende. Viktnedgången kan variera från 6-15 kilo. Genomgång av generisk orlistat visar att läkemedlet uppvisar samma pålitlighet och effektivitet som originalversionen.

Interaktioner

Vissa läkemedel, så som Ciklosporin, vars effekt kan förminskas av Xenical. Upptag av vitamin E hämmas av orlistat. Intag av läkemedel mot epilepsi samtidigt som orlistat kan leda till krampanfall. Effekten av antiretrovirala läkemedel HIV-infekterade patienter kan minska. Levotyroxin, insulin, digoxin och blodförtunnande läkemedel bör också undvikas vid behandling med Xenical.

Biverkningar

Överlag orsakar inte läkemedlet några allvarliga biverkningar. Likväl kan vissa problem uppstå vid överdosering av läkemedlet, en diet med allt för mycket fett eller om man lider av mag-tarm sjukdomar, framförallt de med kontraindikationer.

Vanligt förekommande biverkningar inkluderar:

 • Akut behov av tarmtömning;
 • Diarré
 • Oljiga tömningar;
 • Oljig avföring;
 • Gasbildning
 • Fekal inkontinens;
 • Steatorré

Andra biverkningar kan inkludera:

 • Huvudvärk;
 • Frossa;
 • Hosta;
 • Smärtor i urinblåsan;
 • Illamående;
 • Kräkningar;
 • Sömnsvårigheter;
 • Darrningar;
 • Svettningar;
 • Svullnad i öronen
 • Feber, osv.

Köp Xenical 120mgDet har uppvisats fall av allvarliga lever tillstånd på grund av hepatocellulär nekros eller akut leversvikt efter behandling med orlistat. Om du upplever klåda, mörk urin, anorexi, gulsot, smärta övre högra kvadranten eller ljus avföring, kontakta din läkare.

Eftersom läkemedlet ursprungligen designad av det svenska företaget Roche, är det logiskt att Xenical ofta används i Sverige. Det har varit det vanligast föreskrivna läkemedlet för viktminskning sedan det dök upp på marknaden och har visat sig vara mycket effektiv och säker. För närvarande används läkemedlet i stor utsträckning över hela världen på grund av dess låga risk för biverkningar och beroende.